floral-workshop

Nằm trong chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp của Flower box, là chương trình dành riêng cho nhân viên của các doanh nghiệp hợp tác với Flower box. Chúng tôi sẽ thực hiện các buổi hướng dẫn cắm hoa với đầy đủ các nguyên vật liệu và giáo viên hướng dẫn để trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cắm hoa cho tất cả nhân viên của quý khách hàng có niềm đam mê với hoa.